logo
Institutul Național Român pentru Studiul Amenajării și Folosirii Surselor de Energie

Reprezentantul Romaniei la EURELECTRIC

Tarifarea accesului la retele electrice nationale si regionale

19 august 2009, ora 10.00, sediul HIDROELECTRICA
Moderator: Florin GUGU – ENEL

Agenda

 • Înregistrare participanti
 • Prezentarea Mesei Rotunde
  Florin Gugu – ENEL
 • Tarifarea accesului în retelele SEN în conditii de incertitudine
  Autori: Hermina Albert, Anca Mihailescu, George Labrov – ISPE
 • Practici europene referitoare la costurile de întarire a retelei
  Autori: Laura Radulescu, Mihai Ioanitescu – E.ON Distributie Moldova
 • Semnale de pret locationale: accesul la reteaua de transport în corelare cu mecanismele de cuplare a pietelor spot
  Autori: Victor Ionescu, Lucian Palade, Mihaela Constantinescu – OPCOM
 • Moduri de aplicare a tarifelor de acces la retea la nivelul UE
  Autor: Mirela Dusoiu – Transelectrica
 • Mentinerea oportunitatilor de dezvoltare la nivel macroeconomic
  Autor: Alexandru Ionescu – POWER ADVISORS
 • Propuneri de îmbunatatire a sistemului de tarifare a accesului la retea din România. Experienta internationala: Modelul italian
  Autori: Stirbulescu Mihai, Geanina Dumitru, Galaczi Camelia, Sirian Mirela, Cretu Monica – ENEL

Discutii

Motivatie

Aderarea României la Uniunea Europeana a adus dupa sine si obligativitatea de a ne alinia normelor impuse de aceasta, inclusiv la cele specifice sectorului energiei electrice. Documentul care a generat o adevarata revolutie în reformarea sectoarelor energiei electrice si a principiilor de reglementare a acestora este Directiva 2003/54/EC privind regulile comune pentru pietele interne de electricitate, obiectivul principal al acesteia fiind crearea de piete interne functionale liberalizate. O conditie esentiala necesara functionarii concurentei este garantarea accesului nediscriminatoriu la retea în conditii de transparenta si la un pret corect.

România a facut eforturi sustinute pentru transpunerea prevederilor Directivei 2003/54/EC în legislatia nationala prin emiterea de legi, ordonante si reglementari secundare. Prevederile legate de garantarea accesului nediscriminatoriu la retea în conditii de transparenta si la un pret corect se regasesc atât în Legea energiei nr.13/2007 cu referire la reglementarea aplicarii tarifelor de racordare la retea cât si în HG nr.90/2008, de aprobare a noului Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, unde se reglementeaza conditiile de acces ale utilizatorilor la retelele electrice de interes public.

ANRE este în curs de elaborare a Metodologiei de stabilire a tarifelor de acces la retea, în vederea reglementarii atât a tarifelor de emitere avize tehnice de racordare si avizelor de amplasament cât si a tarifelor propriuzise de racordare. Postarea pe site a noului document de discutie a generat numeroase reactii din partea partilor interesate reflectând diverse puncte de vedere.

În aceste conditii reglementatorului îi revine rolul de a armoniza diversele interese si de a se concentra si asupra unor aspecte precum:

 • protejarea utilizatorilor casnici si mici agenti economici
 • asigurarea dreptului solicitantului racordarii la retea de a alege cea mai avantajoasa solutie de racordare din punct de vedere tehnico-economic, obligând operatorul de retea sa respecte dreptul clientului de a alege o solutie stabilita în regim de concurenta pe piata, la un cost pentru realizarea lucrarilor de racordare stabilit pe baza unor tarife care sa reflecte valoarea reala a lucrarilor
 • evitarea cazurilor în care tariful calculat pe baza indicilor sa fie mai mare decât tariful real, caz în care clientul suporta un cost suplimentar reprezentând diferenta dintre cele doua tarife, cât si cazul în care acest tarif este mai mic decât tariful real, caz în care OD trebuie sa suporte diferenta între costul real si cel calculat
 • evitarea birocratizarii excesive a procesului în sine, dar si simplificarea gestionarii lui de catre operatorul de distributie, în final toate costurile regasindu-se în tarifele de distributie si deci fiind suportate de consumatori
 • simplificarea procesului de monitorizare si raportare catre ANRE
 • tratarea (reglementarea) cazurilor speciale, respectiv a modului de suportare a costurilor aferente lucrarilor de întarire a retelei în amonte de punctul de racordare, respectiv atribuirea lor integral operatorului de distributie, cu recunoasterea acestora în tarifele de distributie, sau partial operatorului de retea si utilizatorului

Prin organizarea acestui seminar se intentioneaza în primul rând inventarierea pozitiilor diverselor parti interesate si coroborarea cu practica internationala în vederea crearii premizelor unei metodologii care sa fie eficienta, corecta si aplicabila.