logo
Institutul Național Român pentru Studiul Amenajării și Folosirii Surselor de Energie

Reprezentantul Romaniei la EURELECTRIC

Tehnologii de producere a energiei electrice/termice din resurse regenerabile