logo
Institutul Național Român pentru Studiul Amenajării și Folosirii Surselor de Energie

Reprezentantul Romaniei la EURELECTRIC

Mentenanta retelelor de distributie în S.C. Electrica S.A.

Moderator: Dl. dr. ing. Dan Florin TICU – Director Directia Tehnica Operator Retea – SC Electrica SA

Motivatie

Reteaua de distributie a energiei electrice constituie o componenta vitala a sistemului energetic national, având o influenta semnificativa în pretul si calitate energiei electrice furnizate consumatorilor.

Vechimea retelelor de distributie, starea tehnica precara în care se afla o mare parte dintre acestea precum si lipsa sistemelor de automatizare a distributiei fac dificil procesul de management al retelei, în contextul cerintelor din ce în ce mai stricte ale clientilor si a prevederilor din ce în ce mai severe ale reglementarilor pietei de energie.

Liberalizarea pietei de energie electrica, cresterea continua a numarului de consumatori, cresterea asteptarilor acestora privind nivelul de siguranta în alimentarea cu energie electrica, calitatea energiei electrice furnizate, cererea crescuta, din partea producatorilor, de racordare a centralelor care folosesc resurse de energie regenerabile (a generatoarelor eoline, în mod special) constituie provocari carora distribuitorii de energie trebuie sa le faca fata cu succes.

Accentul pus pe profit, în cazul pietei liberalizate de energie, a condus la scaderea interesului pentru siguranta în alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, având în vedere faptul ca reducerea cheltuielilor de mentenanta genereaza reducerea fiabilitatii sistemului.

De asemenea lipsa investitiilor si a modernizarilor în infrastructura energetica poate determina în viitor dificultati în operarea în conditii de siguranta a sistemului.

În acest context, a devenit necesara o abordare noua a planificarii lucrarilor de mentenanta pentru mentinerea în functiune a retelelor electrice, mai ales ca mentenanta a devenit una dintre activitatile cu cele mai mari costuri la nivelul companiilor energetice. Prea multa mentenanta înseamna risipa de bani, iar mentenanta insuficienta, înseamna stare tehnica necorespunzatoare care poate conduce la întreruperi în alimentarea cu energie a consumatorilor sau si mai grav poate afecta siguranta sistemelor energetice.

Tema pe care v-o propunem pentru aceasta Masa Rotunda este cea a mentenantei retelelor electrice, argumentele pentru justificarea oportunitatii organizarii dezbaterii fiind în strânsa legatura cu importanta deosebita a sistemelor energetice pentru dezvoltarea infrastructurii la nivel national si cu problemele complexe cauzate de întreruperile în alimentarea cu energie electrica în conditiile pietei liberalizate de energie electrica.

Consideram ca, în piata de energie electrica, asigurarea unui service eficient al retelelor electrice trebuie sa fie un element de baza pentru dezvoltarea cu succes a unei afaceri, atât pentru producatori, operatori de distributie si consumatori cât si pentru institutiile implicate în finantarea si asigurarea obiectivelor energetice.

Referatele selectate, discutiile pe marginea acestora si concluziile vor fi publicate într-un numar special al revistei Energetica.