logo
Institutul Național Român pentru Studiul Amenajării și Folosirii Surselor de Energie

Reprezentantul Romaniei la EURELECTRIC

Managementul congestiilor in context national si regional

Moderator: Gheorghe INDRE – Director de Program în Directia Strategie Corporativa Coperare Comunicare – C.N. TRANSELECTRICA S.A.

Dezvoltarea si liberalizarea pietelor de electricitate la nivel national precum si perspectiva integrarii acestora pentru a se realiza unul din obiectivele prioritare de prima dimensiune ale politicii energetice a UE au scos in evidenta în ultimii ani faptul ca retelele electrice de transport reprezinta infrastructura pentru atigerea acestui scop. Operatorii de transport si de sistem sunt obligati sa asigure accesul nediscriminatoriu la infrastructura pentru toti participantii la piata.

Exista limite fizice ale retelelor existente care nu permit mentinerea în functiune în conditii de siguranta si de calitate a serviciului, în conditiile solicite de derularea tuturor contractelor comerciale interne si internationale încheiate de participantii la piata de pe întreg teritoriul UE. Apar, în conditiile liberalizarii integrale a pietei, situatii în care schimburile fizice asociate tranzactiilor comerciale asociate duc la depasirea limitelor termice de încarcare a unor elemente de retea sau la imposibilitatea mentinerii stabilitatii statice a sistemelor electroenergetice interconectate.

Aceste situatii sunt cunoscute în literatura de specialitate a ultimilor ani ca situatii de congestii în retea si ele trebuie eliminate pe termen scurt prin masuri operative de alocare prin metode de piata a capacitatilor de transfer disponibile în retele fie prin redispecerizare încarcariii grupurilor care asigura producerea energiei electrice, fie prin masuri pe termen lung, prin realizarea de investitii care sa contribuie la eliminarea congestiilor.

Dezvoltarea pietei si amplificarea tranzactiilor au condus la acutizarea pericolului si au favorizat, în anii 2006 si 2007, declansarea unor avarii extinse care au afectat milioane de utilizatori ai retelei. Trebuie dezvoltate si aplicate mecanisme de piata în cadrul creat de Directiva UE 1228/2003, care sa rezolve congestiile, evitând astfel de situatii.

Resursele pentru eliminarea congestiilor se pot gasi pe piata de echilibrare sau pe piata serviciilor de sistem, care pot avea acoperire nationala sau se pot extinde la nivelul unei burse regionale.

Aplicarea unor mecanisme coordonate de alocare si de management al capacitatilor de transport, inclusiv transfrontaliere, permite cresterea gradului de utilizare a retelei în conditii de siguranta. De câtiva ani, în zona de sud-est a Europei se depun eforturi pentru înfiintarea unui centru regional de licitatie pentru obtinerea drepturilor de utilizare a capacitatilor transfrontaliere. Discutiile nu sunt înca încheiate în ceea ce priveste modalitatile de implementare a pietei de capacitati de transport transfrontaliere si legatura dintre aceasta si pietele de energie centralizate.

Întelegerea, de catre toti participantii la piata de energie electrica, a necesitatii si a modului de functionare a mecanismelor de management al congestiilor într-un cadru de desfasurare transparent, echitabil si performant, definirea cu clariatate a responsabilitatilor operatorilor de sistem si de piata, crearea unor stimulente adecvate pentru dezvoltarea si flexibilizarea retelelor, sînt cerinteesentiale pentru eficientizarea pietei de energie electrica, protejarea intereselor economice ale participantilor si cresterea securitatii retelei.

Din aceste considerente, Asociatia IRE apreciaza ca este necesara organizarea unei noi întâlniri cu reprezentanti ai sectorului energiei, dar si ai altor sectoare economice, din tara si din regiune, pentru dezbateri privind una dintre cele mai acute si interesante provocari, care preocupa specialistii în energia electrica si în economie din Uniunea Europeana. Referatele selectate vor fi publicate într-un numar special al revistei Energetica.