logo
Institutul Național Român pentru Studiul Amenajării și Folosirii Surselor de Energie

Reprezentantul Romaniei la EURELECTRIC

Aspecte privind integrarea energiei electrice produse din surse energetice regenerabile in SEN