logo
Institutul Național Român pentru Studiul Amenajării și Folosirii Surselor de Energie

Reprezentantul Romaniei la EURELECTRIC

Mese rotunde

Anul 2011

Eficienta energetica, conditie esentiala pentru o dezvoltare durabila

Aspecte privind integrarea energiei electrice produsa din surse energetice regenerabile în SEN

20 Aprilie, Bucuresti

Moderator: dr. ing. Gheorghe Indre, CNTEE TRANSELECTRICA SA

Managementul riscurilor si continuitatea activitatii în SEN

Mai, Bucuresti

Moderator: ing. Adrian Valciu, CNTEE TRANSELECTRICA SA

Sisteme de teleconducere in SEN

15 Iunie

Tehnologii de producere a energiei electrice/termice din resurse regenerabile

9 Iulie

Potentialul Energiei Eoliene in Romania

Detalii organizare eveniment