logo
Institutul Național Român pentru Studiul Amenajării și Folosirii Surselor de Energie

Reprezentantul Romaniei la EURELECTRIC

Dezvoltarea economico-sociala la confluenta dintre libertatea responsabila si noile raporturi om-natura-societate