Institutul Național Român pentru Studiul Amenajării și Folosirii Surselor de Energie

Reprezentantul Romaniei la EURELECTRIC

Provocari ale retelelor electrice inteligente

[RT]_ProvocariReteleElectriceInteligente1

[RT]_ProvocariReteleElectriceInteligente2