Institutul Național Român pentru Studiul Amenajării și Folosirii Surselor de Energie

Reprezentantul Romaniei la EURELECTRIC

Inspectii in serviciu si managementul riscurilor la echipamente si instalatii energetice

[RT]_InspectiiSiManagementulRiscurilor2

[RT]_InspectiiSiManagementulRiscurilor3